Moja Woda

Czy jest coś jeszcze czego nie wiesz o programie „Moja Woda”?

Mamy dla Was kilka informacji w pigułce…

 

Instalowanie przydomowych systemów zbierania i retencjonowania wody opadowej/roztopowej jest nie tylko prywatnym celem właścicieli nieruchomości. Władze rządzące po raz kolejny realizują, cieszący się ogromną popularnością, Program Priorytetowy „Moja Woda”.

 

W tym artykule dowiesz się o najważniejszych zasadach dotyczących pozyskania dotacji do wykonania instalacji służącej zbieraniu, retencjonowaniu i wykorzystaniu wody opadowej/ roztopowej dla własnych celów użytkowych.

 

Celem programu „Moja Woda” jest zmniejszenie zapotrzebowania prywatnych odbiorców na wodę wodociągową oraz poprawienie retencji wód opadowych dla zminimalizowania ryzyka podtopień.  W istocie jednak Ci, którzy zdecydują się na zainstalowanie systemu, zyskują znacznie więcej!

Woda opadowa gromadzona w przeznaczonych do tego zbiornikach wykorzystywana do nawadniania przydomowej zieleni ma bowiem niezwykle dobroczynny wpływ na wzrost roślin. Jest miękka, pozbawiona żelaza, manganu i chloru. Ma niewielkie ilości wapnia i jest bogata w substancje odżywcze. Gromadzenie wody opadowej pozwala na istotne ograniczenie zapotrzebowania na wodę wodociągową i zmniejsza ilość wody odprowadzanej do kanalizacji (10 minutowy deszcz zapewnia 180 l zebranej wody. W skali roku jest to około 30 m3).

 

Program „Moja Woda” zakłada dofinansowanie, w formie dotacji, wykonania przydomowej instalacji pozwalającej na wykorzystanie wód opadowych/roztopowych do codziennego użytku.

 

Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie przewidziane jest dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych (także w zabudowie szeregowej, bliźniaczej czy grupowej), które nie były objęte dofinansowaniem z Programu „Moja Woda”.                               Ważne! Dofinansowanie dotyczy istniejących nieruchomości, ale także planowanych lub rozpoczętych inwestycji. Budynek powinien zostać oddany do użytkowania przed złożeniem dokumentów o wypłatę środków z Programu „Moja Woda”.

 

Konieczne warunki do spełnienia

Aby otrzymać dofinansowanie nie możesz:

  • korzystać z innego rozpatrywanego/zaakceptowanego wniosku Programu „Moja Woda” lub innego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW);
  • korzystać z innych środków publicznych o łącznej kwocie dofinansowania przekraczającej 100% kosztów kwalifikowanych;
  • wykorzystywać zatrzymanej wody opadowej do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej;
  • korzystać z instalacji krócej niż przez okres 3 lat od daty zakończenia inwestycji tj. podpisania protokołu odbioru końcowego. Ważne! Przez okres 3 lat należy przechowywać pełną dokumentację wykonanej inwestycji.

 

Kwota dotacji

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

 

Koszty kwalifikowane (podlegające refundacji)

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki na zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji. Są to kwoty wydatkowane na zakup trwałych komponentów systemu, a także wydatki na adaptację istniejących elementów wykorzystanych do nowego systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Z Programu finansowane są w szczególności wydatki na:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpusty do zbiornika nadziemnego/podziemnego, otwartego/zamkniętego lub szczelnego/infiltracyjnego
  • instalacja rozsączająca, zbiornik retencyjny nadziemny/podziemny, otwarty/zamknięty lub szczelny/infiltracyjny.
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

 

Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu inwestycji objętej dotacją wynosi 2 000 zł.

Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników do gromadzenia wody wynosi 2 m3. Kryteria Programu nie określają górnej granicy pojemności.

(Źródło: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/ogloszenie-o-naborze-2021/).

 

Okres kwalifikowalności kosztów

Z dofinansowania można korzystać jeśli wydatki poniesiono po 1 czerwca 2020 r. Umowy na dofinansowanie podpisywane są do wyczerpania środków nie później jednak niż do 30 czerwca 2024 r. Środki wypłacane są przez WFOŚiGW.

 

Link do danych kontaktowych i adresów WFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/aaa_powodz_wykaz/tab/wfosigw_lista_kontaktowa_moja_woda.pdf

 

Termin i miejsce składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie można składać do właściwego terytorialnie dla inwestycji WFOŚiGW.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym począwszy od dnia 1 lipca 2020 r.

Ważne: Wniosek należy złożyć przed zakończeniem realizacji inwestycji!

 

Wnioski składane są w formie elektronicznej, na formularzu dostępnym na stronie NFOŚiGW, w generatorze wniosków o dofinansowanie (link: https://gwd.nfosigw.gov.pl). Aby złożyć wniosek konieczne jest założenie konta, zalogowanie się na stronie internetowej i potwierdzenie wniosku podpisem elektronicznym. Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/ogloszenie-o-naborze-2021/.

 

Dla osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego przewidziano możliwość przesłania wniosku w formie tradycyjnej, na fizyczny adres pocztowy, odpowiedniego miejscowo dla inwestycji, WFOŚiGW. Papierową wersję wniosku należy pobrać z generatora wniosków o dofinansowanie (link: https://gwd.nfosigw.gov.pl) i przesłać na adres:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  1. Konstruktorska 3A

 02-673 Warszawa

 

z dopiskiem: 

Nabór ciągły "Moja Woda”.

 

Ważne! Wniosek powinien zawierać kod kreskowy na pierwszej stronie.

 

Wszystkie informacje i załączniki dostępne są na stronie:

 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/ogloszenie-o-naborze-2021/

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 512 334 337

Email: biuro@lovemygarden.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl